Karta školy

"škola založená na respektu, svobodě a odpovědnosti, která nabízí smysluplné vzdělání pro život"

Gymnázium Na Zatlance je všeobecné gymnázium s více jak staletou tradicí založené v roce 1883. Filozofií naší školy je podporovat přirozenou motivaci studentů k myšlení a učení, provázet žáky vzdělávacím procesem na bázi vzájemného respektu a partnerství.
Pomáháme objevovat a rozvíjet silné stránky studentů s tím, že se snažíme nabídnout především dovednosti, které si studenti odnesou do života. Důležitá je i podpora nadání a pomoc s nastavením individuálního plánu rozvoje. Ve výuce hledáme nové postupy a metody, podporuje odvahu studentů a jsme otevření všem jejich podnětům. Učíme studenty samostatně se rozhodovat a za své rozhodnutí přijmout odpovědnost.
Na životě školy se aktivně podílí studentský parlament. Již čtvrtým rokem Zatlanka nabízí dva studijní programy. Otevíráme tři třídy pro vzdělávací program OBJEVOVAT A ROZVÍJET (90 žáků) a jednu experimentální třídu ALT (30 žáků).
ŠVP OBJEVOVAT A ROZVÍJET
Nabízíme posílenou výuku hlavního cizího jazyka (angličtina a němčina). Do skupin angličtiny rozdělujeme studenty dle úrovně v rámci celého ročníku, nikoli jedné třídy. V nabídce druhého jazyka je: francouzština, španělština, ruština a němčina. Matematiku vyučujeme v menších skupinách. Od 3. ročníku nabízíme pestrou nabídku volitelných předmětů pro budoucí profilaci. Nesedíme jen v lavicích, učíme pomocí projektů či interaktivních besed, sportovních a zážitkových kurzů. Studium zahajujeme na adaptačním kurzu mimo Prahu. Pořádáme semináře zaměřené na umění komunikovat a učit se. Vyučujeme i prostřednictvím nových pedagogických metod (besedy, projektová výuka apod.) Individuálně se věnujeme nadaným studentům.
ŠVP ALT - EXPERIMENTÁLNÍ STUDIJNÍ PROGRAM
program vychází z vize rozvoje školy a dosavadních zkušeností Zatlanky a inspiruje se i v zahraničí. Snaží se sledovat nové pedagogické teorie a ověřovat je v českém prostředí. Je určen především pro motivované studenty, které baví aktivně objevovat zákonitosti světa kolem sebe. V ALTu zavádíme nové předměty, výukový obsah propojujeme do tematických bloků, jako je např. „kultura a společnost“ nebo „přírodní vědy“, projektů a expedic. Na výuku v blocích navazuje "zkouškové období". Chceme, aby hodnocení podporovalo rozvoj osobnosti studentů. Využíváme moderní výukové metody (kooperativní učení, projektovou výuku a učíme v tandemu). Sázíme na přátelské, spolupracující a respektující klima .
On-line DoD úterý 1.12. 16:15 - 19:00.

Přijímací řízení

VŠICHNI UCHAZEČI:
Jednotné přijímací zkoušky: MATEMATIKA a ČESKÝ JAZYK (státní - CERMAT).
Školní část: zkouška ve formě testu ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče. Uchazeč si během přijímací zkoušky může podle svého zájmu vybrat test zaměřený na: humanitní obory, přírodní vědy nebo umělecké obory. Úkoly v testu se primárně soustředí na ověření dovedností uchazeče o daném oboru přemýšlet a aplikovat znalosti ze základní školy při plnění praktických úkolů. Pro přijímací řízení jsou zohledněny i výsledky ze základní školy (vysvědčení a soutěže).
UCHAZEČI O PROGRAM ALT: Uchazeč navíc zpracuje portfolio podle pokynů školy a odevzdá ho před konáním přijímacích zkoušek. Poté absolvuje pohovor nad svým portfoliem. Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na www.zatlanka.cz a www.chcinazatlanku.cz

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
411
Přijatí:
120
Ulice:
Na Zatlance 11/1330
Obec:
Praha 5
PSČ:
15000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
hdpzb4b
Tel:
226 802 622
E-mail 1:
reditelka@zatlanka.cz
E-mail 2:
radek.bily@email.cz
Web:
https://www.zatlanka.cz/
Ředitel:
Mgr. Jitka Kmentová
Denní

Ke stažení