Karta školy

"Naši absolventi se stávají osobnostmi v profesním životě, pomáháme jim psát jejich příběh..."

Škola vznikla již v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých škol v ČR. Náš přístup je založený na jedinečných vzdělávacích programech, moderních metodách výuky, mezinárodním rozhledu, rozšířené výuce jazyků, unikátních studentských projektech a úzkém sepjetí teorie s praxí. To vše v příjemné rodinné atmosféře s individuálním přístupem ke každému žákovi. Stovky našich absolventů se úspěšně uplatnily v praxi, v soukromém podnikání, či v dalším studiu na vysokých školách všech zaměření.

Střední odborná škola nabízí vzdělávací programy:

Mezinárodní vztahy a diplomacie
Finance, business a světová ekonomika
Mediální komunikace a Public Relations
Právo a právní administrativa
Destinační management

Studenti střední odborné školy proniknou na základě výběru studijního zaměření do atraktivního světa fungování mezinárodních vztahů a světových finančních trhů, budou ovládat společenskou etiketu a diplomatický protokol. Získají povědomí o činnosti nadnárodních institucí a orgánů Evropské unie. Budou se dobře orientovat v českém i mezinárodním právu, v řízení a rozvoji destinací, osvojí si znalosti a dovednosti z oblasti mediální komunikace a Public Relations. Naučí se využívat moderní IT technologie a pod vedením rodilých mluvčích si osvojí praktickou znalost minimálně dvou světových jazyků. Teoretické znalosti si ověří v praxi formou odborných stáží a unikátních studentských projektů.

www.smvv.cz

Jsme moderní školou s příjemnou atmosférou, individuální přístupem, ale i vysokými nároky. Neustále sledujeme vývoj a prognózy trhu a přizpůsobujeme jim studijní programy tak, aby u nás vždy bylo možno studovat obory podle nejnovějších trendů.

Gymnázium moderních technologií

V letošním roce otevíráme nový obor - gymnázium - s jedinečným zaměřením spočívajícím v unikátním propojení klasického vzdělání s nejnovějšími poznatky a trendy digitálního světa a moderních technologií. Studenti si vybírají vlastní směr studia, kde na společný všeobecný základ navazuje volba dalšího odborného vzdělávání v rámci celé řady volitelných bloků z oblasti technického, humanitního, ekonomického, přírodovědného a společenskovědního zaměření.

www.gymotech.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ online 3. 12. 2020 od 16:30 - registrace na https://smvv.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri/

Přijímací řízení

Ke školnímu roku 2021/2022 SOŠ přijme 90 uchazečů, gymnázium 24 uchazečů.
Kromě společné části je součástí přijímací zkoušky i motivační pohovor. V rámci přípravy k přijímacím zkouškám pořádáme v termínech 6. 2., 6. 3. a 20. 3. 2021 "přijímačky nanečisto", kde si uchazeči vyzkouší své znalosti a pod vedením zkušených pedagogů si jednotlivé úkoly rozeberou.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
157
Přijatí:
147
Ulice:
Michelská 12/22
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
wqb5xjt
Tel:
241 482 427
E-mail 1:
michalikova@smvvpraha.cz
E-mail 2:
bogolova@smvvpraha.cz
Web:
https://www.smvvpraha.cz
Ředitel:
Mgr. Vladimíra Michalíkova
Denní

Ke stažení