Karta školy

Škola není jen hrou. Cesta za tajemstvím poznání vyžaduje mnoho vůle, úsilí, práce a učitelé naší školy jsou tu proto, aby svým žákům tuto cestu usnadnili.

Naše gymnázium nabízí tyto možnosti studia a dalších aktivit: Možnost osmiletého studia a šestiletého česko-španělského studia. Kvalitní výuka cizích jazyků, vysoká úroveň výuky matematiky, úspěšnost v celostátních i mezinárodních soutěžích, aktivity doma i v zahraničí. Téměř 100% úspěšnost v přijímání na české i zahraniční VŠ. Fakultní škola UK a ČVUT. Specifikou školy je šestileté dvojjazyčné studium v českém a španělském jazyce, které se těší podpoře Španělského království.
Žáci těchto bilingvních tříd absolvují speciální výukový program, jazykovou průpravu zajišťují plně kvalifikovaní čeští a španělští učitelé. Ve škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště – školní psycholožka, metodik prevence, dvě výchovné poradkyně. Tito pedagogičtí pracovníci se zabývají hlavně způsoby podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a realizují mnoho dalších podpůrných programů pro žáky a rodiče. Škola má velký a velmi dobře vybavený venkovní i vnitřní sportovní areál. Realizujeme zahraniční pobyty (Španělsko), jazykové poznávací pobyty (Německo, Španělsko, Velká Británie, Irsko), exkurze, sportovní kurzy, adaptační kurzy a mnoho dalších školních i mimoškolních akcí.

Přijímací řízení

1. Písemný test z českého jazyka a literatury (60 min), max. 450 bodů
2. Písemný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů
3. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (pro výpočet je použit jednoduchý vzorec: body ZŠ = 100×(2 – průměr). Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
Maximum dosažitelných bodů: 1000
Tato kritéria jsou pouze předběžná a mohou se změnit.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
769
Přijatí:
92
Ulice:
Budějovická 17/680
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
8nfx7gt
Tel:
227 053 100
E-mail 1:
kancelar@gybu.cz; zdenka.bednarova@gybu.cz
E-mail 2:
matej.cech@gybu.cz
Web:
http://www.gybu.cz
Ředitel:
PaedDr. Zdeňka Bednářová
Denní