Karta školy

Jsme osmileté, šestileté a čtyřleté všeobecně zaměřené gymnázium (přírodní a společenské vědy jsou vyvážené), certifikovaná škola pro mezinárodní IB Diploma Programme - mezinárodní maturitu.

Milí uchazeči, na 27.11. jsme pro vás připravili online setkání s našimi studenty - vždy od 16 a 18 hod. Info zde: https://www.gevo.cz/jiznimesto/schola-pragensis-pro-uchazece-online-26-a-27-11/
GEVO nabízí více
1. Moderně pojatý studijní program. Studenti si osvojí klíčové dovednosti pro svou další profesní volbu. Získají jazykové dovednosti, informační a finanční gramotnost, osvojí si analytické myšlení, diskuzní a argumentační schopnosti. Zkrátka - vidíme svět v souvislostech.
2. Garance kvality vzdělávání. Jsme IB World School – škola oprávněná poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou. Pro spolupráci si nás vybrala také Pedagogická fakulta UK Praha.
3. iPady ve výuce. Každý student má od samého počátku po celé studium v osobním užívání vlastní iPad, který využívá ve výuce jako zásadní a efektivní pracovní nástroj.
4. Mimořádný podíl úspěšných přijetí. Absolventi jsou bez potíží přijímání na vysoké školy v ČR i zahraničí, včetně prestižních oborů.
5. Certifikovaný standard výuky cizích jazyků. Tandem pro výuku jazyků tvoří vždy český učitel gramatiky a rodilý mluvčí. Studenti jsou v případě zájmu připravování na složení mezinárodně platných zkoušek (FCE, DELF, atd).
6. Jsme zapojeni v netradičních projektech. Připravujeme sami nebo ve spolupráci s odbornými institucemi netradiční aktivity a výběrové kurzy, včetně zahraničních, zvyšující budoucí kvalifikaci studentů.
7. Pomáháme i handicapovaným studentům. Zaručujeme individuální vstřícný přístup, který pomáhá úspěšně zvládnout studijní handicap. Pomohli jsme už mnoha dyslektikům, tělesně postiženým i jinak znevýhodněným studentům v úspěšném studiu.
8. Optimální dostupnost z Prahy i středočeského regionu. Gymnázium Evolution Sázavská sídlí v centru Prahy nedaleko stanice metra Náměstí Míru a I. P. Pavlova. GEVO Jižní Město najdete v klidném prostředí v blízkosti Milíčovského lesa. Vynikající dopravní dosažitelnost je od stanic metra - Opatov a Chodov i z jihovýchodní příměstské oblasti Jesenice, Popovic, Kamenice atd.
9. Jsme přátelská a vstřícná škola. Naši studenti i jejich rodiče nejvíce oceňují příjemnou a klidnou atmosféru školy. Neméně oceňují přátelské vztahy s učiteli a studenty navzájem.
10. Nabízíme další benefity. Mimoškolní aktivity, individuální konzultace, opravné testy, standardní začátek výuky v 8:30 hod. ad..

Přijímací řízení

Státní jednotná zkouška Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, pokud se hlásí na dvě školy. Obě školy zohledňují vždy lepší výsledek. Státní zkouška se koná formou písemného testu z matematiky a českého jazyka a literatury. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně (CERMAT) a zaslány školám do 28. 4. 2021 do 12,00 hod. Školní přijímací zkouška Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části. Pro šk. r. 2021/22 otevíráme jednu třídu primy osmiletého studia s počtem 26 žáků, 2 třídy šestiletého a jednu třídu čtyřletého studia.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
232
Přijatí:
107
Ulice:
Sázavská 5/830
Obec:
Praha 2
PSČ:
12000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
ssc9bya
Tel:
267 914 553
E-mail 1:
info@gevo.cz
E-mail 2:
michal.rezac@gevo.cz
Web:
http://www.gevo.cz
Ředitel:
PaedDr. Růžena Preissová
Denní

Ke stažení