Karta školy

Jsme škola komunikativní a otevřená, ve které poskytují žákům kvalitní přípravu na další studium přátelští a kvalitní učitelé.

Jsme gymnázium zřizované MHMP, jsme školou státní. Nabízíme vzdělávání všeobecné s profilací formou volených seminářů v posledních dvou ročnících studia. Nabízíme výběr seminářů z přírodovědných i společenskovědních oborů. Mezi nepovinnými předměty pak nabízíme latinu, řečtinu, ruštinu a sportovní hry. Žáci se ve všech třídách učí angličtinu a další cizí jazyk, němčinu, španělštinu nebo francouzštinu.
Škola je dobře vybavená – vlastní knihovnou s širokým fondem knih, kapelám je k dispozici hudební zkušebna, horolezecká stěna, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, venkovní atrium a zahrada školy, konferenční sál. Škola má moderní jídelnu s vlastní kuchyní, ve které se připravují denně tři různá jídla, ze kterých žáci mohou volit své obědové menu a dostupný je i salátový bar. Třídy školy jsou moderně zařízeny, stejně tak odborné učebny a laboratoře. Ve třídách našeho gymnázia integrujeme žáky se speciálními potřebami, žákům zdravotně znevýhodněným nebo žákům sportovně vytíženým upravujeme jejich vzdělávací plán. Ve škole nabízíme služby školního psychologa a výchovného poradce, který spolupracuje s týmem školních asistentů.
Žáci naší školy se účastní řady odborných soutěží (SOČ) a olympiád. Pořádáme každoročně celoškolní konferenci Na Pláni současnosti a ve spolupráci s Gymnáziem Elišky Krásnohorské v Ohradní organizujeme společenskovědní odbornou soutěž. Naši žáci často během studia vyjíždějí do zahraničí na odborné exkurze – fyzikální, literární a jazykové pobyty. Učitelé pořádají pro žáky řadu poznávacích zájezdů do Anglie, Německa, Španělska, Francie, USA, Izraele, Švédska.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí: jednotná přijímací zkouška z matematiky, jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, prospěch ve dvou klasifikačních obdobích dle nařízení MŠMT. Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV - Cermat).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
869
Přijatí:
120
Ulice:
Na Vítězné pláni 1/1160
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
sicx7xm
Tel:
261 109 611, 605 282 446
E-mail 1:
mail@gvp.cz
E-mail 2:
reditel@gvp.cz
Web:
http://www.gvp.cz
Ředitel:
PhDr. Jaroslav Mervínský
Denní