Karta školy

“Motivovaní a tvůrčí lidé dokáží ty nejúžasnější věci. A to dokazují přesvědčivě každý rok naši učitelé i studenti.” - Jan Cigánik, ředitel školy

Tříletý učební obor kadeřník je určen pro kreativní, společenské, zručné a flexibilní studenty. Za 57 let naší existence jsme připravili na povolání mnoho vynikajících kadeřníků, majitelů salónů, technologů a odborných učitelů. Praktické i teoretické vyučování probíhá v moderních učebnách podle klasických, i aktuálních, technologických postupů. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími firmami a osobnostmi v oboru, které naše žáky školí a seznamují s posledními kadeřnickými trendy. Absolventi tříletého oboru si mohou u nás rozšířit vzdělání v maturitním oboru Vlasová kosmetika. Všechny důležité a zajímavé informace naleznete na našich webových stránkách www.souhair.cz. Na těchto stránkách doporučujeme ke zhlédnutí především aktuální video "Na vlnách času" (http://souhair.cz/video.html) z prezentace našich žáků v projektu Hair junior show.

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí k tříletému oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H-01 Kadeřník:
Přijímací zkoušky se nekonají. Pro pořadí přijatých uchazečů je rozhodující dosažený prospěch ze základní školy. Ve školním roce 2021/2022 bude přijato 120 nových uchazečů. Přesný přehled kritérií naleznete na stránkách školy www.souhair.cz.
Podmínky pro přijetí k nástavbovému studiu oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 69-41-L/52 Vlasová kosmetika: Studium při zaměstnání - tříleté dálkové studium je určeno pouze pro absolventy oboru Kadeřník.
Hodnotícími kritérii je dosažený průměrný prospěch v oboru Kadeřník a složení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Přesný přehled kritérií naleznete na stránkách školy www.souhair.cz. Případné změny v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 budou aktualizovány na webových stránkách školy.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
316
Přijatí:
120
Ulice:
Karlínské náměstí 8/225
Obec:
Praha 8
PSČ:
18600
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
rjvz9b6
Tel:
241 440 423
E-mail 1:
sekretariat@souhair.cz
E-mail 2:
jan.ciganik@email.cz
Web:
https://www.souhair.cz
Ředitel:
Mgr. Jan Cigánik
Denní
Dálkové

Ke stažení