Karta školy

Škola lidských rozměrů :-)

Naše škola se nachází v MČ Praha 4 na okraji spořilovského sídliště. Je obklopena zelení klidné lokality Záběhlice a současně má velmi dobrou dopravní dostupnost (jedna zastávka autobusu 135 ze stanice metra Roztyly, autobusové linky z různých částí Prahy). Areál gymnázia tvoří moderně vybavená hlavní budova s přilehlými venkovními relaxačními prostory, na které navazuje areál tělovýchovných a sportovních zařízení – tělocvična, posilovna a venkovní víceúčelové hřiště. Nedílnou součástí areálu je i další budova s odbornými učebnami, relaxačním centrem a školní jídelnou nabízející výběr až ze 4 pokrmů.
Máme 20 tříd s cca 600 žáky; poskytujeme všeobecné gymnaziální vzdělávání, v posledních dvou ročnících čtyřletého i šestiletého studia si žáci volí z bloku seminářů podle individuálního zájmu a budoucího studijního zaměření. Gymnázium je otevřeno spolupráci s partnerskými subjekty – Magistrátem hl. m. Prahy, MČ Praha 4, Spolkem rodičů a přátel gymnázia, neziskovými organizacemi, vysokými školami (jsme Fakultní školou PřF UK) . Škola je akreditovaným střediskem pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL; mohou se zde školit nejen žáci a učitelé školy, ale v rámci specializovaných kurzů je testování ECDL otevřeno také veřejnosti.

Přijímací řízení

Žáci skládají přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky připravované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), další kritéria a bližší informace škola zveřejní na svých stránkách do 31. 1. 2021.

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
641
Přijatí:
120
Ulice:
Postupická 4/3150
Obec:
Praha 4
PSČ:
14100
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
kqei8dc
Tel:
246 007 400
E-mail 1:
postupicka@postupicka.cz
E-mail 2:
pohorely@postupicka.cz
Web:
http://www.postupicka.cz
Ředitel:
Mgr. Josef Tomek
Denní