Karta školy

Snažíme se o komplexní přípravu našich žáků tak, aby dokázali řešit úkoly samostatně, zodpovědně, uměli využívat nejmodernější techniku a aby se dokázali v životě prosadit a dobře uplatnit.

Stavebnictví je krásným technickým oborem, který tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí. Studiem oboru Stavebnictví na SPŠ stavební Josefa Gočára absolventi získají vědomosti, dovednosti a schopnosti, jež jim umožní najít široké možnosti uplatnění v projekčních ateliérech jako projektanti se znalostí CAD systémů a BIM technologií, v přípravě staveb, v realizaci nové výstavby nebo při rekonstrukcích a adaptacích budov jako mistři nebo stavbyvedoucí, ve správních institucích jako referenti (např. na stavebních úřadech), ve stavebních laboratořích a zkušebnách, při výrobě stavebních materiálů, v investičních útvarech nebo v samostatném podnikání. Společnosti působící nejen na území České republiky, ale i v zahraničí, projevují o naše absolventy trvalý zájem.
Škola je jednou ze tří pokračovatelek pražského průmyslového školství založeného v roce 1837. Sídlo školy od roku 1945 do roku 1993 bylo v budově ve Zborovské ulici v Praze 5. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci. Od té doby nese čestné jméno po slavném a významném architektovi Josefu Gočárovi, který ve škole maturoval v roce 1902.
Škola nabízí studium maturitního oboru Stavebnictví s možností volby jednoho ze tří odborných zaměření: Pozemní stavitelství, Stavitelství a architektura, Architektura a interiérový design.
Stavebnictví je krásným technickým oborem, který tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí. Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství a je známa široké veřejnosti. Studovali v ní a studují celé generace – dědeček, syn a vnuk. Byla a je školou, která dává absolventům dobré odborné základy a vykazuje dlouhodobě vynikající výsledky ve vzdělávání. Žáci jsou úspěšní v praxi i při absolvování dalšího studia na technických univerzitách, především na fakultě stavební a na fakultě architektury ČVUT v Praze. Pedagogický sbor má vysokou odbornost. Učitelé odborných předmětů mají autorizace ve svém oboru a jsou autory uznávaných středoškolských učebnic.
Škola je umístěna v klidném tichém prostředí s dobrými podmínkami pro výuku i využití volného času. Moderní učebny výpočetní techniky, velmi dobře vybavené odborné učebny, multimediální učebny a laboratoře, studovny a mimořádně dobré zázemí pro sport (tělocvičny, posilovna, horolezecká stěna, venkovní hřiště) vytváří žákům kvalitní předpoklady ke studiu.

Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 přijmeme 180 uchazečů do 6 tříd prvního ročníku denního studia. Přijímáme žáky 9. tříd základních škol a žáky víceletých gymnázií, kteří ve školním roce 2020/2021 splní povinnou školní docházku.
Uchazeči si mohou vybírat ze tří vzdělávacích programů oboru 36-47-M/01 Stavebnictví:
Pozemní stavitelství
Stavitelství a architektura
Architektura a interiérový design
Kritéria a další informace o přijímacím řízení najdete na www.spsgocar.cz

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
371
Přijatí:
270
Ulice:
Družstevní ochoz 3/1659
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
dczz53f
Tel:
261 217 206, 261 213 904
E-mail 1:
sekretariat@spsgocar.cz
E-mail 2:
reditel@spsgocar.cz
Web:
http://www.spsgocar.cz
Ředitel:
Ing. Bc. Tomáš Langer
Denní

Ke stažení