Karta školy

„Za prioritní považujeme nejen samotné získávání vědomostí, poznatků a dovedností, ale také vytvořit si a obhájit vlastní názor a zvládat problematiku vzájemných vztahů."

Naše škola je nejstarším gymnáziem na území Prahy 4 (byla založena r. 1937) a bývá studenty, rodiči i absolventy označována jako „rodinná“. Od roku 2002 nese název Gymnázium Elišky Krásnohorské, neboť je pokračovatelkou historické tradice prvního dívčího plnohodnotného gymnázia ve střední Evropě. Ve škole je celkem 14 tříd (z toho 8 tříd osmiletého studia a 6 tříd čtyřletého studia). Na škole studuje 422 studentů.
Profesorský sbor gymnázia má v současné době 41 členů včetně vedení školy a zahraniční lektorů anglického, německého a francouzského jazyka. Výuka je zaměřena především na přípravu k vysokoškolskému studiu. Ve čtyřletém i osmiletém cyklu otevíráme třídy všeobecného zaměření, které v nižších ročnících nejsou orientovány humanitním ani přírodovědným směrem, ve vyšších ročnících si studenti sami určují zaměření prostřednictvím volitelných předmětů. V průběhu posledních let škola prošla několika rekonstrukcemi, např. byla přistavena nová šatna, zateplena celá budova, došlo k výměně všech oken a výměně střechy. Škola je velmi dobře vybavena. Máme svou vlastní školní kuchyni.

Přijímací řízení

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat: dvě třídy čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou jen písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole. Informace o přijímacím řízení získáte na našich webových stránkách (www.gekom.cz).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
333
Přijatí:
81
Ulice:
Ohradní 55/111
Obec:
Praha 4
PSČ:
14000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
47etstt
Tel:
241 080 291
E-mail 1:
skola@gekom.cz
Web:
https://www.gekom.cz
Ředitel:
Mgr. Karel Bednář
Denní

Ke stažení