Karta školy

S NÁMI SE POSUNETE VÝŠ....

Jsme státní škola s dlouholetou tradicí v klidné části Prahy 3 - Žižkov. Škola je umístěna v památkově chráněné budově v blízkosti náměstí Jiřího z Poděbrad. Jsme fakultní školou Vysoké školy ekonomické v Praze.
Dopravní spojení - metro trasa A stanice Jiřího z Poděbrad, tramvaj zastávka Lipanská nebo Olšanské náměstí, autobus zastávka Olšanské náměstí. Ve škole je 13 kmenových učeben s PC a dataprojektory, 3 kmenové učebny s interaktivní tabulí, 4 počítačové učebny, odborná učebna - polytechnické hnízdo pro výuku odborných předmětů, učebna pro výuku fiktivní firmy a studentské společnosti, 3 jazykové učebny, přírodovědná laboratoř, 2 tělocvičny, posilovna, hřiště, školní zahrada s atletickým minioválem, jídelna, bufet, knihovna. Vstup do budovy je napojen na čipový docházkový systém. Výuka probíhá od 8:00 hodin do 14:10 hodin. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence, karierní poradce, spolupracujeme s PPP pro Prahu 3.
Pro žáky nabízíme poznávací, vzdělávací a jazykové zájezdy, adaptační kurzy, sportovní a lyžařské kurzy, exkurze do výrobních podniků, projektové dny, soutěže, návštěvu divadelních a filmových představení, sportovní hry a turnaje, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky a profesní certifikáty (FCE, Zertifikat Deutsch), ples v Lucerně aj. Absolventi oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Sportovní management najdou uplatnění především v manažerských pozicích v tělovýchovných organizacích, profesionálních sportovních klubech, cestovních kancelářích, reklamních agenturách pro tělesnou výchovu a sport, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách především sportovního a ekonomického zaměření.
Absolventi oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie možnost najít uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě nebo pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách, především s ekonomickým nebo právním zaměřením. Absolventi oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Sportovněmanažerské lyceum se mohou uplatnit v oblasti vedení a správy center volného času a sportovních klubů, mohou vykonávat konzultační a poradenskou činnost v oblasti tělovýchovy, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se sportovním a ekonomickým zaměřením. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy: www.oa-kubelikova.cz

Přijímací řízení

Uchazeči konají povinně jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Školní zkouška se nekoná. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 29. ledna 2021.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
351
Přijatí:
124
Ulice:
Kubelíkova 37/1221
Obec:
Praha 3
PSČ:
13000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
3qkf4jm
Tel:
222 119 211, 222 119 214
E-mail 1:
studijni@oa-kubelikova.cz
E-mail 2:
pavel.borovicka@oa-kubelikova.cz
Web:
http://www.oa-kubelikova.cz
Ředitel:
Mgr. Barbora Smutná
Denní

Ke stažení