Karta školy

Škola základ života a dobrý učitel musí neustále hledat cestu do hlubin študákovy duše.

Gymnázium Karla Sladkovského patří mezi školy s dlouholetou tradicí. Je gymnáziem všeobecným, důraz je kladen jak na výuku předmětů s humanitním zaměřením, tak s přírodovědným a technickým. Žáci se pravidelně účastní předmětových soutěží a olympiád. Každoročně probíhají zahraniční výjezdy a již tradičně ročníkové kurzy s různým zaměřením. Technické vybavení školy je průběžně modernizováno, k dispozici jsou odborné učebny, laboratoře, počítačové učebny, školní knihovna, tělocvična, venkovní sportoviště. Všem žákům je k dispozici školní jídelna. Škola má velmi dobrou dostupnost.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky – testy CERMAT. Školní zkouška se nekoná. V kritériích přijímacího řízení je zohledněn prospěch uchazečů dosažený na ZŠ a umístění v soutěžích a olympiádách. Více informací je uvedeno na webových stránkách školy: http://www.gykas.cz/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-20212022

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
319
Přijatí:
90
Ulice:
Sladkovského náměstí 8/900
Obec:
Praha 3
PSČ:
13000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
cci28ad
Tel:
222 721 118
E-mail 1:
info@gykas.cz
E-mail 2:
drhova.jana@gykas.cz
Web:
http://www.gykas.cz
Ředitel:
Mgr. Tomáš Hušek
Denní

Ke stažení