Karta školy

Obchod byl, je a bude! Vzdělaný a odborně zdatný obchodník, podnikatel, prodavač, operátor skladování, logistik nebo obchodní manažer bude zapotřebí vždy.

Online schůzka s pracovníky školy v rámci akce Schola Pragensis.
Pro připojení přejděte na naše stránky, https://ssob.cz/dny/default.html nebo https://ssob.cz/novinky/default.html
Na online schůzce můžete diskutovat s vedením školy, učiteli, učitelkami OV nebo výchovným poradcem.
Škola připravuje odborníky zaměřené na obchod a podnikání. Má mnohaletou tradici a je první tohoto typu v Praze. Má výhodné umístění v centru Prahy blízko stanic metra A a C. Škola splňuje všechny podmínky pro moderní formy výuky v odborných učebnách. V budově školy žáci využívají 2 tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, posilovnu, školní WIFI a jídelnu. Odborný výcvik a odborná praxe žáků probíhají v reálném prostředí obchodních firem, které se tak spolupodílí na přípravě možných budoucích zaměstnanců. Naše škola nevyrábí nezaměstnané. Co je z pohledu zaměstnavatelů největší slabinou absolventů středních škol, kvůli které mohou být obtížně uplatnitelní na trhu práce? Nedostatek praxe.
Naši absolventi za sebou mají odborný výcvik přímo v našich smluvních obchodních firmách. Tím získávají oproti absolventům jiných středních škol nezanedbatelnou konkurenční výhodu, PRAXI, zúčastňují se skutečného života ve firmách, získávají zkušenosti, důležité kontakty, a mnozí z nich rovnou nabídky na zaměstnání přímo ve firmě, ve které vykonávali odborný výcvik. Naši absolventi jsou vybaveni dovednostmi, které jsou na trhu práce velmi ceněny, a proto nemají problém získat zajímavé a slušně placené zaměstnání.
Absolvent žádné školy, i kdyby byli sebelepší jak žák, tak škola, nikdy není hotovým plně kvalifikovaným pracovníkem a dokonalou osobností bez potřeby dalšího vzdělávání. Proto i naše škola kromě široké škály odborných poznatků a profesních dovedností vytváří u žáků předpoklady pro celoživotní vzdělávání vedením k samostatnosti a soustavnosti, což jim umožňuje dosáhnout úspěchu v navazujícím studiu ať již na maturitní nástavbě nebo po úspěšném složení maturitní zkoušky na vyšší či vysoké škole a plnohodnotném začlenění absolventů do života společnosti.

Přijímací řízení

Pro maturitní obory: jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT) a vstupní pohovor
Pro nástavbové vzdělávání: jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka (CERMAT) a školní přijímací zkoušky
Pro tříleté obory: bez přijímacích zkoušek, vstupní pohovor

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
511
Přijatí:
296
Ulice:
Belgická 29/250
Obec:
Praha 2
PSČ:
12000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
ywitii8
Tel:
224 257 859
E-mail 1:
sekretariat@ssob.cz
E-mail 2:
reditel@ssob.cz
Web:
http://www.ssob.cz
Ředitel:
Ing. Ivo Krajíček
Denní
Dálkové