Karta školy

Naší cestou je vyučování, které má jiskru, vtip a eleganci. Nehlásíme se k levným receptům na úspěch, naše škola je náročná - uznáváme starou zásadu, že „krásné věci bývají obtížné“.

Dlouhodobě patříme k nejlepším pražským gymnáziím v úspěšnosti našich žáků u maturitních zkoušek i u přijímacích zkoušek na vysoké školy.
Jsme na naše výsledky hrdí, protože se na nich podílíme všichni: žáci, učitelé i rodiče. Společně se učíme být nároční a odpovědní – nejen k druhým, ale především každý sám k sobě.
Naše škola je moderní a současně tradiční. Moderní v tom, že jsme otevření novým poznatkům, podporujeme tvořivost, respektujeme individualitu, do výuky zapojujeme nové technologie.
Tradiční jsme v hlubokém pohledu na svět a na život, v důrazu na slušnost, charakter a zásadovost, tedy na hodnoty, které vycházejí z křesťanské tradice. Jsme katolická škola, ale neklademe si podmínku, že všichni žáci a učitelé musejí být věřící. Nabízíme svůj prostor všem, kdo o něj mají zájem a jsou připraveni respektovat naši vzdělávací cestu, kterou realizujeme. Čerpáme z tak hlubokých pramenů, že můžeme být otevření ostatním, můžeme být moderní a zároveň rozvíjet svou víru. Právě ve schopnosti spojovat starobylou tradici s naší současností spatřujeme sílu našeho přístupu a hodnotu žitého křesťanství.
Předměty na AG se dělí na předměty humanitní, předměty přírodovědné a na cizí jazyky. Studium všech předmětů vychází ze společných východisek, která jsou popsána ve školním vzdělávacím programu "Osm svobodných umění". Téměř všichni absolventi AG pokračují ve studiu na vysokých školách, a to na fakultách nejrůznějších zaměření, v České republice i v zahraničí (od teologie, přes filozofii, medicínu, přírodní vědy, matematiku a informační technologie, až po jazyky a umělecké obory).
Při AG pracuje školní klub a středisko volného času - dům dětí a mládeže. Žáci mohou v rámci klubu navštěvovat mnoho různých kroužků (např. astronomický, divadelní, sportovní, turistický), ve středisku volného času pracuje například Pěvecký sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia.

Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, (státní a školní) probíhající ve dvou termínech. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury a ve školní části je diktát z českého jazyka a test ze všeobecného přehledu.

Video

Galerie

Základní údaje

Ano
Ano
Celkem:
206
Přijatí:
64
Ulice:
Korunní 2/586
Obec:
Praha 2
PSČ:
12000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
5u2mbfh
Tel:
226 211 200, 224 251 877
E-mail 1:
gymnazium@arcig.cz
E-mail 2:
petrovova@arcig.cz
Web:
http://www.arcig.cz
Ředitel:
PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA
Denní

Ke stažení