Karta školy

„Resslovka“ je záruka kvalitního vzdělání. Spojení více jak stoleté tradice, kvalitní a moderní výuky i vstřícných a zapálených pedagogů.

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8, byla založena v roce 1872, je to tedy škola s dlouholetou tradicí. Má status Fakultní cvičné školy Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.
Díky svému umístění v centru Prahy u Karlova náměstí je velmi dobře dopravně dostupná. Od zastávky tramvaje i stanice metra je budova školy vzdálena jen několik desítek metrů.
Vyučování začíná zpravidla v 7:30 hodin a končí nejpozději ve 13:45 hodin. V odpoledních hodinách probíhá jednou týdně pouze výuka tělesné výchovy. Nad rámec vyučovaných hodin se žáci mohou účastnit konzultací, které škola využívá jako jeden z preventivních nástrojů předcházení školnímu neúspěchu.
Ve škole funguje literární kavárna a improvizační divadelní kroužek Brašny, žáci se mohou stát členy Klubu mladého diváka. Škola žákům nabízí k využití knihovnu se studovnou.
V současné době se ve škole vzdělává více jak 700 žáků na denní i dálkové formě vzdělávání. Na oboru Obchodní akademie je 10 tříd (z toho 5 na denní a 5 na dálkové formě vzdělávání) a na oboru Ekonomické lyceum 19 tříd (všechny na denní formě vzdělávání). Pro příští školní rok škola předpokládá otevřít na denní formě vzdělávání 1 třídu 1. ročníku oboru Obchodní akademie a 5 tříd 1. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Na dálkové formě vzdělávání mohou být otevřeny až 2 třídy.
Všechny učebny ve škole jsou vybaveny moderními dataprojektory a magnetickými tabulemi. Pro výuku je využíváno 8 moderních počítačových učeben s rychlým připojením na internet, ve všech prostorách školy je rozvedena WIFI síť. Pro výuku cizích jazyků (anglického, německého, španělského, ruského a francouzského) jsou ve škole zřízeny 3 multimediální učebny. K přednáškám pro žáky z více tříd najednou je využívána posluchárna s kapacitou 80 žáků nebo přednáškový sál v suterénu školy.
Škola pro žáky organizuje adaptační kurz, lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz, zahraniční výměnné zájezdy, exkurze do výrobních firem a bankovních institucí, přednášky odborníků z praxe.
Žáci školy mohou složit státní zkoušku z psaní na klávesnici nebo certifikovanou zkoušku z cizího jazyka (škole je partnerem British Council v rámci programu Addvantage).
Chcete-li se dozvědět více informací, navštivte 1. a 2. 12. v 16:00 h online Dny otevřených dveří. Odkaz na připojení naleznete na webových stránkách školy a v přiložené pozvánce.

Přijímací řízení

Přijímací řízení bude probíhat podle platné legislativy. Uchazeči jsou ke vzdělávání přijímání podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a podle výsledků vzdělávání na základní škole. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 31. 1. 2021. Přihlášky ke vzdělávání škola přijímá do 1. 3. 2021. Na přihlášce není vyžadováno potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
504
Přijatí:
304
Ulice:
Resslova 8/1780
Obec:
Praha 2
PSČ:
12000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
cfbxgxz
Tel:
224 917 774
E-mail 1:
cao8@cao8.cz
Web:
https://www.cao8.cz
Ředitel:
Ing. Dagmar Krutská
Denní
Dálkové

Ke stažení