Karta školy

Našimi prioritami je kvalitní výuka, férové vztahy, častá komunikace, přírodovědné aktivity a výuka cizích jazyků.

Gymnázium Botičská (GB) je čtyřleté gymnázium s více než šedesátiletou historií. Je tradičně zaměřené na přírodovědné předměty, zejména na biologii a chemii, ale žáci s jiným zaměřením se u nás také rozhodně neztratí. Na GB máme 13 tříd a cca 400 žáků, takže zde vládne spíše rodinná a přívětivá atmosféra. Úspěšnost našich žáků u maturit a při přijetí k vysokoškolskému studiu je dlouhodobě nadprůměrná. Wifi, technikou vybavené učebny, bufet a sportoviště jsou samozřejmostí. GB také spolupracuje na mezinárodních projektech. Ve čtvrtém ročníku mají naši žáci možnost velké profilace - vybírají si velkou část předmětů sami.
Studenti mají i mimo výuku volný přístup do počítačové učebny. V budově je pro studenty k dispozici Wi-Fi síť, studenti mají školní emailové schránky. Využíváme softwarové řešení Sharepoint od firmy Microsoft, které dovoluje studentům přístup ke studijním materiálům z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Dále si mohou studenti nainstalovat na svoje počítače Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, MSTeams a další). V zahradě školy je nová učebna výtvarné a ekologické výchovy a sportovní areál, který se v zimě částečně zakrývá nafukovací halou. Studenti mohou dále cvičit v tělocvičně, posilovně a venkovní posilovně.
Všichni žáci se učí angličtinu. Jako další cizí jazyk si studenti mohou vybrat němčinu, francouzštinu, nebo ruštinu. Na konci druhého ročníku si vyberou jeden z cizích jazyků, tento jazyk se budou učit ve třetím a čtvrtém ročníku 5 hodin týdně. Hodinová dotace druhého jazyka zůstává ve třetím a čtvrtém ročníku 3 hodiny týdně. V prvním a druhém ročníku se angličtina vyučuje v malých asi desetičlenných skupinách. Ve druhém ročníku si studenti samostatně sestavují program Přírodovědného semináře z široké nabídky hlavně přírodovědných oborů. Ve třetím ročníku si studenti prohlubují pomocí volitelných předmětů znalosti z různých přírodovědných, technických a humanitních oborů. Ve čtvrtém ročníku mají studenti možnost si volit 14 hodin týdně dle svého zájmu (dva předměty s 5 h/týden, jeden s 3 h/týden a 1 h mají latinu, nebo základy programování). Studenti se tedy mohou ve čtvrtém ročníku výrazně profilovat v závislosti na preferovaném oboru plánované vysoké školy. Zvláštností naší školy je studentská práce BOČ (Botičská odborná činnost), na které všichni studenti pracují od druhého ročníku a kterou obhajují i u maturity, a také seminář k této odborné práci SKOP, ve kterém se učí, jak ji psát a obhajovat.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se skládá především z jednotné přijímací zkoušky (M a Čj) a školní přijímací zkoušky (profilový test z přírodopisu, fyziky a chemie). Vzhledem k situaci a možným změnám sledujte naše webové stránky www.gybot.cz. Den otevřených dveří bude 9. 12. 2020 online. Informace o přihlášení na DOD naleznete zde http://www.gybot.cz/clanek/1533-Den-otevrenych-dveri-se-zavrenymi-dvermi-bude-9-12/index.htm (celé zkopírujte do prohlížeče).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
256
Přijatí:
117
Ulice:
Botičská 1/424
Obec:
Praha 2
PSČ:
12800
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
txzyzkx
Tel:
224 920 848
E-mail 1:
gybot@gybot.cz
E-mail 2:
sevcik@gybot.cz
Web:
https://www.gybot.cz
Ředitel:
Mgr. Stanislav Luňák
Denní