Karta školy

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. J. A. Komenský

Historie Akademického gymnázia, jednoho z nejstarších gymnázií nejen v Praze, ale i ve střední Evropě, se počíná rokem 1556. Prostřednictvím kronik nás bohatá tradice provází důležitými událostmi našeho národa a připomene jména osobností, jež jsou s nimi a současně s Akademickým gymnáziem spjata: Josef Jungmann, Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl, Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Bedřich Smetana, Jan Masaryk, nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský, ze současníků Jan Hřebejk, Petr Jarchovský a Petr Šabach. Mnohokrát vyjádřil poctu svému AG prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Pro současné generace studentů je Akademické gymnázium atraktivní zejména úrovní poskytovaného vzdělání. O ní vypovídá úspěšnost absolventů AG při přijímacích zkouškách na všechny typy vysokých škol.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium konají povinné jednotné zkoušky, jejichž přípravu, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí CERMAT. Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ve výsledném hodnocení přijímacího řízení přihlížíme k výsledkům studia na základní škole a také k úspěšnosti žáků na olympiádách a jiných soutěžích (umístění do třetího místa v obvodních, krajských a vyšších kolech).

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
292
Přijatí:
90
Ulice:
Štěpánská 22/614
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
tvs2svs
Tel:
221 421 933
E-mail 1:
agstepanska@agstepanska.cz
E-mail 2:
jaroslav.nemec@agstepanska.cz
Web:
http://www.agstepanska.cz/cs/site/uvod.htm
Ředitel:
PaedDr. Milan Štěrba
Denní

Ke stažení