Karta školy

Naším cílem je nejen připravit žáky k dalšímu studiu na vysoké škole, ale také je naučit zodpovědnosti k sobě i druhým.

GPJP je všeobecné gymnázium. V posledních dvou letech studia se studenti profilují v rámci volby seminářů. V předposledním ročníku volí 3, v posledním 6 seminářů. Kromě AJ si další cizí jazyk žák zvolí z nabídky NJ, ŠJ, FJ. Žáci jsou děleni do skupin podle jazykové úrovně. Nedílnou součástí výuky jazyků jsou týdenní jazykové kempy nebo přispívání do školou vydávaných anglických knížek. Žáci se mohou realizovat v dramatickém souboru, ve školním časopise nebo v mediálním týmu. Řada studentů je zapojena do plnění Ceny Vévody z Edinburghu.

Přijímací řízení

Přijímací testy z ČJL a MA (CERMAT) a AJ (školní přijímací zkouška – 30 minutový test)

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
605
Přijatí:
166
Ulice:
Jindřišská 36/966
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
vpwiaj7
Tel:
224 239 061
E-mail 1:
info@gpjp.cz
E-mail 2:
jiri.hanus@gpjp.cz
Web:
https://www.gpjp.cz/
Ředitel:
Mgr. Jana Drake
Denní

Ke stažení