Karta školy

Mudrcové došli až do Betléma. Ty tak daleko chodit nemusíš. Hvězda betlémská svítí v labyrintu vzdělání jasným světlem.

Střední průmyslová škola strojnická v Praze 1, Betlémská 287/4, škola hlavního města Prahy, je nejstarší průmyslovou školou v Čechách, byla založena v roce 1837. Slaví úspěchy v mezinárodních soutěží - vítěz mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích AUTODESK Academia Design.
Ve škole lze studovat obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové aplikace. Žáci se seznámí se základy oboru v oblastech hardwaru, operačních systémů, počítačových sítí, programování a různých počítačových aplikací. Přiblíží jim obory, které s IT úzce souvisí, Škola je vybavena laboratořemi automatizace, elektro, kontroly a měření a pracovištěm CNC obráběcích strojů a CNC lasery. Žáci mohou získat certifikát CISCO, škola je členem CISCO academy a ORACLE academy.
Ve škole lze studovat zaměření oboru STROJÍRENSTVÍ = 4 RŮZNÁ ZAMĚŘENÍ Studijní obor Strojírenství – zaměření počítačová podpora konstruování CAD. Zde propojujeme konstruktérskou činnost s výpočetní technikou. Výuka zaměření CAD probíhá v odborných učebnách na PC s CAD a CAM systémy od renomovaných firem (Autodesk, Siemens). Vybavení doplňují poloprovozní obráběcí CNC stroje. Jsme držiteli titulu Autodesk Academia a doporučujeme nadané studenty k udělení certifikátu firmy Autodesk na některé její produkty. Studijní obor Strojírenství – zaměření technické vybavení budov. Získané vědomosti z oboru strojírenství se rozšiřují o znalosti technického vybavení obytných a průmyslových budov, ty uplatňují v praxi při zajišťování provozu těchto objektů v rámci technické správy. Studijní obor Strojírenství – zaměření informační technologie v mechatronice. Výuka spojuje oblasti strojírenství, elektro a informačních technologií, automatizace a robotizace. Studijní obor Strojírenství - zaměření ekonomické – management ve strojírenství, zde je propojena výuka s technickým základem, informačními technologiemi a ekonomickými předměty.
Studijní obor TECHNICKÉ LYCEUM splňuje kritéria pro přípravu žáků na další studium na VŠ nejen technického směru, ale i IT technologií a dalších. V oboru se studují dva světové jazyky. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky např.: posilování, 3D Tisku, programování CNC, robotiky, KMD. Škola pořádá každoročně zimní lyžařský a letní sportovní kurz. Téměř 80 % absolventů pokračuje ve studiu VŠ převážně technického nebo ekonomického zaměření nebo na VOŠ. Ostatní absolventi díky své pružnosti a znalosti CAD/CAM aplikací a programování CNC strojů nemají problémy s uplatněním.

Přijímací řízení

Uchazeči musí složit přijímací zkoušky nařízené MŠMT. Pro bližší informace se podívejte na www.betlemska.cz, nebo na virtuální prohlídku: http://betlemska.cz/virtualni-prohlidka/VirtualniProhlidka_SPSSBetlemska.html

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
478
Přijatí:
130
Ulice:
Betlémská 4/287
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
bjvybvf
Tel:
222 221 403, 251 092 100
E-mail 1:
reditel@betlemska.cz
E-mail 2:
martin.ambros@betlemska.cz
Web:
http://www.betlemska.cz
Ředitel:
Ing. Miroslav Žilka, CSc.
Denní

Ke stažení