Karta školy

Naše motto: "Per aspera ad astra" neboli "Přes překážky ke hvězdám"

Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako "Křemencárna", patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze. Samostatné chemické oddělení první české průmyslové školy vzniklo již roku 1898 a jako samostatná škola působí od roku 1945, na stávající adrese od roku 1952. Má výhodnou polohu v centru města. Sídlí v klidném prostředí a přitom je snadno dosažitelná ze stanic metra Národní třída nebo Karlovo náměstí a z tramvajových zastávek Národní divadlo, Karlovo náměstí a Lazarská.
Mimo kvalitní pedagogický sbor patří mezi hlavní přednosti zejména vybavení laboratoří chemie, fyzikální chemie, elektrotechniky, informatiky, jazykových učeben a také dlouholetá spolupráce s praxí. Na velmi dobré úrovni je i vybavení školy výpočetní technikou. Všechny počítače jsou propojeny do sítě a ta je připojena optickou linkou na internet. K dispozici je i Wi-fi síť dostupná v celém areálu školy. Škola spolupracuje s celou řadou vysokých škol a průmyslových podniků, je členem Svazu chemického průmyslu.
V roce 2009 se připojila k programu Responsible Care - odpovědné podnikání v chemii a získala mezinárodní titul Ekoškola. Od školního roku 2010/11 vyučuje zcela nová zaměření oboru aplikovaná chemie, která odpovídají požadavkům vysokých škol a chemických a farmaceutických podniků. Na přípravě těchto zaměření se podíleli např. Vysoká škola chemicko­­­­­­­­­-technologická, Přírodovědecká fakulta UK, Zentiva, Česká rafinérská a další. Tato zaměření připravují absolventy pro praxi i pro studium na vysokých školách. Kromě odborných předmětů je hlavní důraz kladen také na výuku jazyků a výpočetní techniky. Za hlavní cíl školy považujeme přípravu žáků k úspěšnému zvládnutí maturitních zkoušek a k jejich dalšímu odbornému uplatnění, ať již v praxi či v dalším studiu na vysokých školách.

Přijímací řízení

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče (ze zákona min.60%). Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě pololetní klasifikační období, obvykle tedy pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku (40%). Započítává se i účast a umístění na olympiádách. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a získání minimálně 50 bodů při přijímacím řízení.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
230
Přijatí:
92
Ulice:
Křemencova 12/179
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
3rdmya4
Tel:
222 924 444
E-mail 1:
info@mssch.cz
E-mail 2:
pavlina.tichackova@mssch.cz
Web:
http://www.mssch.cz
Ředitel:
Ing. Jiří Zajíček
Denní

Ke stažení