Karta školy

Jsou tři věci, které činí lidstvo velikým: - úrodná půda - pracovitý národ - možnost snadné dopravy osob a zboží z místa na místo. Roger Bacon

Škola se nachází v centru Prahy a je díky tomu výborně dostupná nejen ze všech pražských částí, ale i ze Středočeského kraje. Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou moderně koncipovány a upravovány tak, aby odpovídaly nejnovějším poznatkům vývoje, vědy a techniky. Škola spolupracuje s mnoha odbornými firmami, díky čemuž příprava studentů pružně reaguje na měnící se potřeby praxe. Absolventi naleznou uplatnění ve všech dopravních oborech nebo mohou pokračovat ve studiu na zdejší vyšší odborné škole nebo na vysokých školách.
Výuka probíhá v 51 učebnách – z toho je 21 učeben odborných. Odborné učebny zahrnují učebny výpočetní techniky, jazykové učebny, elektrolaboratoř, laboratoř technologických měření, laboratoř diagnostiky silničních vozidel, laboratoř robotiky a programování, laboratoř „3D“ vizualizace a virtuální reality, fiktivní kancelář dopravní a zasílatelské firmy, učebnu pro výuku psychologie a rétoriky, dopravní sál kolejové dopravy, dopravní sál letecké dopravy a učebnu pro výuku dopravního zeměpisu.
Odborné učebny jsou nadstandardně vybaveny, jde např. o diagnostická zařízení pro testování jednotlivých agregátů silničních vozidel, zkušební automobily, auto trenažer, simulátory stanoviště strojvedoucího, řidiče tramvaje, strojvedoucího metra, letadlový simulátor, simulátor řízení letového provozu, vybavení elektro laboratoří, a další. Při výuce jsou využívány jak vlastní výukové programy (např. na simulaci řízení železničního provozu, konstrukci grafikonů), tak i profesní programy, jimiž lze simulovat činnost dopravních firem. Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální, prezentační a výpočetní technikou.
Škola má vlastní tělocvičnu a hřiště, informační středisko, v budově je bufet a školní jídelna (výběr ze 4 jídel). Oficiálním informačním zdrojem je školní intranet, ke kterému se mohou žáci připojit i mimo školu (např. mobilní aplikací). Ve škole jsou instalovány velkoplošné obrazovky a tzv. informační kiosky. Všech 310 školních počítačů je propojeno do sítě s vysokorychlostním připojením k internetu.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě:
- jednotných přijímacích zkoušek (Matematika, Český jazyk a literatura),
- průměrného prospěchu ze základní školy,
- ukončeného základního vzdělání (na vysvědčení nesmí být známka „nedostatečný“).
Uchazeči jsou řazeni podle dosaženého počtu bodů až do plné kapacity tříd. Body se přidělují následovně:
1. Jednotná přijímací zkouška z Matematiky (maximálně 50 bodů).
2. Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury (maximálně 50 bodů).
3. Průměrný prospěch v pololetí 8. třídy ZŠ (maximálně 10 bodů).
4. Průměrný prospěch v pololetí 9. třídy ZŠ (maximálně 10 bodů).
5. Za sníženou známku z chování v každém klasifikačním období – mínus 10 bodů.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
380
Přijatí:
165
Ulice:
Masná 18/1000
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
bfgpk8q
Tel:
222 322 328, 236 075 627
E-mail 1:
info@spsdmasna.cz
E-mail 2:
zika@spsdmasna.cz
Web:
http://www.spsdmasna.cz
Ředitel:
Ing. Josef Ineman
Denní

Ke stažení