Karta školy

Škola jako když tiskne.

Grafická škola v Praze patří k tradičním a vysoce ceněným státním uměleckoprůmyslovým školám České republiky.
Byla založena v roce 1920.
Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou.
Výuka zahrnuje výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii či vydavatelskou a mediální produkci.

Přijímací řízení

výtvarné obory s talentovou zkouškou
Design tiskovin, Design obalů, Design digitálních médií, Užitá fotografie a média, Konzervátorství a restaurátorství
odevzdání přihlášky do 30. 11. 2020
školní talentová a přijímací zkouška v lednu 2021
Součástí přijímacího řízení je hodnocení prospěchu za 2. pololetí 7. a první pololetí 8. třídy

obor bez talentové zkoušky
Polygrafie
odevzdání přihlášky do 1. 3. 2021
Jednotná přijímací zkouška zadávaná CERMATem v dubnu 2021
Součástí přijímacího řízení je hodnocení prospěchu za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
307
Přijatí:
84
Ulice:
Hellichova 22/535
Obec:
Praha 1
PSČ:
11800
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
dsj2qjc
Tel:
257 312 390
E-mail 1:
info@hellichovka.cz
E-mail 2:
krcha@hellichovka.cz
Web:
http://www.hellichovka.cz/
Ředitel:
Ing. Radek Blahák
Denní

Ke stažení