Karta školy

„Panská je škola s historií. Panská je místo, kde vznikají přátelství na celý život a kde se plní sny. Místo kde zažiješ chvíle, na které se nezapomíná. Panská tě změní.“

Panská nabízí čtyři studijní obory, které žáky připravují na uplatnění ve všech oblastech elektroniky zpracování a přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby a pro další studium na VŠ. Absolventi během čtyřletého studia získají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.
Žijeme ve světě informačních technologií. Vytvořili jej, udržují v chodu a stále zdokonalují odborníci z oblastí IT technologií a dalších příbuzných oborů. Naše škola se výchově těchto odborníků již dlouho věnuje. Nabízíme čtyři maturitní obory – tři zaměřené na techniku a jeden na tvůrčí stránku televizní a filmové práce.
Obor Audiovizuální technika se soustředí na proces snímání i zpracování obrazu a zvuku a jejich distribuci k divákovi. Absolventi se uplatní zvláště jako pracovníci televizních a rozhlasových studií, na vysílacích pracovištích, v nahrávacích studiích, kinech, divadlech a filmových produkčních společnostech. Absolventi mohou dále studovat na VŠ.
Obor Globální síťové technologie je zaměřený na datové systémy. Absolventi se uplatní v oblastech návrhu, realizace, diagnostiky a provozu počítačových a telekomunikačních sítí, systémů přenosu digitálního rozhlasového a televizního signálu a v dalších oblastech aplikací ICT. Po maturitě lze pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Obor Technické lyceum je určen pro ty, kteří mají rádi fyziku, matematiku, informatiku, zajímá je technika a uvažují o vysokoškolském studiu. Na Panské získají nejen pevné základy matematických a přírodovědných znalostí, přehled o podstatě většiny technických disciplín, ale také dovednosti v provádění experimentů a měření a v široké oblasti využití ICT – od programování až po CAD systémy.
Obor Filmová a televizní tvorba patří mezi umělecké směry, tudíž uchazeči musí složit talentové zkoušky. Studium připravuje studenty pro práci ve výrobních štábech produkujících audiovizuální díla; tedy produkční, mistry zvuku, asistenta režie apod. I tento obor poskytuje kvalitní přípravu pro studium na VŠ.
Škola klade důraz na kvalitní vybavení pro výuku odborných předmětů (učebny IT, laboratoře elektroniky, digitální techniky, laboratoře fyziky a chemie, televizní a zvukové studio) a na spolupráci se zaměstnavateli. Pokud si vyberete kterýkoliv obor na Panské, zvolíte náročné, ale zajímavé studium se zárukou dobrého uplatnění.

Přijímací řízení

Součástí přijímacího řízení na obor Filmová a televizní tvorba jsou talentové zkoušky, které se skládají z hodnocení souboru fotografií uchazečů, testu přehledu z oblastí filmového umění i výroby a umění obecně, a také z rozboru filmu. U uchazečů, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku, se dále započítává vysvědčení ze ZŠ. Bonifikaci mohou získat uchazeči za zájmové vzdělávání v oblasti audiovizuální tvorby a za úspěchy v oborových soutěžích doložené diplomy, potvrzením z DDM atd. Přihlášky je nutné podat do konce listopadu.
Uchazeči o obory Globální síťové technologie, Audiovizuální technika a Technické lyceum konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky stanovené Cermatem. U všech oborů se hodnotí i vysvědčení ze ZŠ. Větší váhu v hodnocení mají výsledky z matematiky. Bonifikaci mohou získat uchazeči úspěšní v matematických a příbuzných soutěžích.
Pro školní rok 2020/2021 budeme otevírat 2 třídy FTT, 2 třídy lycea a po jedné třídě GST a AVT.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Celkem:
375
Přijatí:
189
Ulice:
Panská 3/856
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
6uiykrc
Tel:
221 002 111
E-mail 1:
snajdar@panska.cz
E-mail 2:
erlebachova@panska.cz
Web:
http://www.panska.cz
Ředitel:
Ing. Luděk Šnajdar
Denní

Ke stažení