Karta školy

Jsme jedničkou ve vzdělávání

Naše škola se nachází v historickém centru, nedaleko Staroměstského náměstí. Je tedy dobře dostupná ze stanic metra Staroměstská, Náměstí Republiky, Můstek a zároveň z Masarykova i Hlavního nádraží. Nabízíme tři obory vzdělávání: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Informační technologie s ŠVP Informatika v ekonomice. Tomu odpovídají i odborné předměty, které vyučujeme, např. účetnictví, ekonomika (všechny obory), počítačové systémy, aplikační software (obor ITE).
Žáci mají i možnost výběru z volitelných předmětů, např. marketing, fiktivní firma atd. OA Dušní má velmi dobré personální předpoklady pro zajištění čtyřletého studia a závěrečné maturity. Nabízíme žákům možnost výběru z několika cizích jazyků a jako součást výuky i cizojazyčné konverzace. Žákům i vyučujícím je k dispozici 200 počítačů připojených na internet a 7 plně vybavených počítačových učeben s dataprojektory, které jsou nainstalovány i ve většině ostatních tříd. Škola má stupňovitou posluchárnu a 13 dalších běžných učeben, z toho ty jazykové disponují kvalitní audiovizuální technikou, včetně interaktivní tabule. Obchodní akademie má dvě tělocvičny, které prošly v roce 2018 rekonstrukcí, a posilovnu. V budově školy se nachází také jídelna.
Organizujeme různé přednášky, besedy, exkurze, výchovné, kulturní a sportovní akce, zahraniční zájezdy, výměnný pobyt s bavorským Oberviechtachem a návštěvy výrobních podniků. V 1. ročníku pořádáme sportovně-seznamovací kurz, ve 2. ročníku lyžařský zájezd. Žáci 3. ročníku mají možnost zúčastnit se poznávacího zájezdu (Anglie, Španělsko). Kromě toho každoročně organizujeme návštěvu Čapkovy Strže, Terezína, exkurzi do Parlamentu, Národního divadla, Veletržního paláce, prohlídku Preventivního vlaku. Spolupracujeme s humanitární organizací Člověk v tísni na programech Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách a také s nadačním fondem Českého rozhlasu na projektu Světluška.
V rámci kulturních a vzdělávacích akcí pravidelně navštěvujeme divadelní a filmová představení v českém i anglickém jazyce. Žáci mají také možnost přihlásit se do Klubu mladého diváka. Naši žáci se pravidelně účastní různých soutěží v ekonomických, grafických a jiných odborných předmětech. Účastní se i soutěží a olympiád ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Zaměřujeme se také na projektové vyučování, které propojuje více předmětů. Na některých projektech pracují žáci celý školní rok, některé jsou jen krátkodobé.

Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna do konce ledna na našich webových stránkách www.oadusni.cz. Součástí kritérií jsou JPZ Cermat (ČJL, MAT). Školní přijímací zkoušky se nekonají.
Chceme otevřít:
2 třídy (60 žáků) Obchodní akademie, 2 třídy (60 žáků) Ekonomické lyceum, 1 třídu (30 žáků) Informační technologie.
Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení od lékaře.
Úřední hodiny studijního oddělení školy: 7:30 až 16:00 h, ve dnech od 22. do 28. února 2021 (jarní prázdniny) 8:00 až 14:00 h. Kontakt: tel.: 221 890 233, e-mail: amalkova@oadusni.cz.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ano
Celkem:
348
Přijatí:
150
Ulice:
Dušní 7/1083
Obec:
Praha 1
PSČ:
11000
Kraj:
Hlavní město Praha
Datová schránka:
jekx8jk
Tel:
222 317 983
E-mail 1:
info@oadusni.cz
Web:
https://www.oadusni.cz
Ředitel:
Ing. Alena Kocourková
Denní

Ke stažení