Karta školy

„Pro budoucí uplatnění na trhu práce je volba střední školy jedním z důležitých kroků v životě každého žáka.“

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) se jako specializované pracoviště Úřadu práce ĆR věnuje kariérovému poradenství. IPS poskytuje zejména informace o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR, možnostech uplatnění absolventů škol v praxi, možnostech rekvalifikace, situaci na trhu práce, nabízí testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání, poradenství pro další vzdělávání (rekvalifikace, studium), vyhledávání možností studia na SŠ, VOŠ a VŠ.
Tyto aktivity jsou nabízeny formou skupinového i individuálního poradenství uchazečům a zájemcům o zaměstnání, žákům a rodičům základních škol, studentům a absolventům, školským zařízením, veřejnosti. Jednou ze zásadních činností IPS je poradenství k volbě povolání. V rámci spolupráce se základními školami poradci IPS pořádají besedy zaměřené na tuto důležité rozhodnutí v životě mladého člověka. Žáci se mohou objednat také k individuální konzultaci, jejíž součástí může být také test zájmů, který napomáhá upřesnit výběr oborů vztahující se k zjištěným zájmům. Pro žáky středních škol organizuje IPS taktéž skupinové poradenství zaměřené tentokrát na problematiku vstupu na trh práce a dalšího studia. Všechny výše uvedené služby jako součást kariérového poradenství poskytuje Úřad práce ČR široké veřejnosti zcela zdarma.

Video

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Ulice:
Domažlická 1139/11
Obec:
Praha 3
PSČ:
13000
Datová schránka:
w7aznwp
Tel:
950 178 306, 950 178 308
E-mail 1:
jana.sebkova@uradprace.cz
E-mail 2:
vera.prokopova@uradprace.cz
Web:
https://www.uradprace.cz/web/cz/ips
Ředitel:
Ing. Iva Merhautová, MBA