Karta školy

Praha - metropole všech.

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy se komplexně oblastí národnostních menšin a integrace cizinců zabývá oddělení národnostních menšin a cizinců, které je součástí odboru kultury a cestovního ruchu. Oddělení koordinuje realizaci aktivit a opatření vztahujících se k oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (k tématu integrace cizinců naleznete kompletní informace na pražském webu www.metropolevsech.eu), které jsou stanoveny Koncepcí politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám a Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.
Spolupracuje s jednotlivými odbory MHMP, zajišťuje komunikaci a spolupráci s institucemi (včetně škol), jednotlivými MČ, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi pracujícími v dané oblasti. Oddělení rovněž zajišťuje veškerou agendu týkající se grantových řízení, která se zaměřují na podporu aktivit v uvedených oblastech. Klíčovými partnery pro naplňování cílů v obou oblastech je Dům národnostních menšin o.p.s. a Integrační centrum Praha o. p. s., které hl. m. Praha založilo. Dům národnostních menšin o.p.s. vznikl díky vzájemné spolupráci hlavního města Praha, Úřadu vlády ČR a pražských organizací jednotlivých národnostních menšin. Sídlí zde organizace jednotlivých národnostních menšin a rozvíjí svou činnost.
Současně nabízí pro všechny zájemce možnost navštívit zdarma některý z kulturních, osvětových a vzdělávacích programů týkajících se tématu národnostních menšin, které jsou určené pro širokou veřejnost. Jedná se např. o pravidelné výstavy, literární a filmové večery, divadelní programy a koncerty, ale i folklorní vystoupení, přednášky, workshopy a kulaté stoly, konference apod. Významná část činnosti organizace je zaměřena na aktivity určené dětem a mládeži, organizace nabízí možnost vzdělávacích programů pro školy, které jsou zaměřené na téma národnostních menšin.
Současně má pro zájemce k dispozici vlastní Knihovnu a vzdělávací centrum, kde je k výpůjčce odborná literatura, knihy v jazycích jednotlivých národnostních menšin, ale rovněž zdarma periodika vydávaná spolky v jazycích národnostních menšin. Blíže na www.dnm-praha.eu. Integrační centrum Praha o.p.s. nabízí služby cizincům při jejich integraci do české společnosti, ale i podporu odborníkům z různých sfér – včetně pedagogů. Mezi hlavní služby patří výuka českého jazyka pro děti i dospělé, interkulturní práce – doprovody a tlumočení zdarma na úřadech a institucích - včetně škol, ale i sociální a právní poradenství. Blíže na www.icpraha.com.

Galerie

Základní údaje

Ne
Ne
Ulice:
Jungmannova 36/31
Obec:
Praha 1
PSČ:
111
Datová schránka:
48ia97h
Tel:
236 002 599
E-mail 1:
jana.hajna@praha.eu
E-mail 2:
ilona.fiedlerova@praha.eu
Web:
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?departmentId=1123
Ředitel:
Mgr. Jana Hajná

Ke stažení