Odborné učiliště Vyšehrad

Naše škola je určena žákům, kteří úspěšně absolvovali 9 let školní docházky a jsou zdravotně způsobilí vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání. Přijímáni budou uchazeči s mentálním postižením a závažnými vývojovými poruchami... Pokračování textu Ministr školství Plaga: Toto období nám přineslo nové výzvy

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání

Střední škola podnikání a gastronomie v Praze 9 je komplexním školským zařízením, ve kterém jsou žáci a studenti připravování na svou budoucí profesi ve třech maturitních a v šesti učebních oborech. V současné době je přip... Pokračování textu Ministr školství Plaga: Toto období nám přineslo nové výzvy