Odborné učiliště Vyšehrad

Naše škola je určena žákům, kteří úspěšně absolvovali 9 let školní docházky a jsou zdravotně způsobilí vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání. Přijímáni budou uchazeči s mentálním postižením a závažnými vývojovými poruchami... Pokračování textu Ministr školství Plaga: Toto období nám přineslo nové výzvy