Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání

Střední škola podnikání a gastronomie v Praze 9 je komplexním školským zařízením, ve kterém jsou žáci a studenti připravování na svou budoucí profesi ve třech maturitních a v šesti učebních oborech. V současné době je přip... Pokračování textu Ministr školství Plaga: Toto období nám přineslo nové výzvy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice, jejíž zřizovatelem je Hlavní město Praha, se řadí mezi přední gastronomické školy v Praze. Mimo tohoto zaměření nabízí také uchazečům vzdělávání v ojedině... Pokračování textu Ministr školství Plaga: Toto období nám přineslo nové výzvy